Ефекти от вземането на държавни заеми

държавни заеми и кредити


Държавните заеми в тесния смисъл на думата включват само заемите от частния сектор на икономиката - от физически лица, корпорации и различни финансови институции, включително банки. Когато правителството получава средствата си от централната банка (Английската банка, Италианската банка, Японската банка или Системата на Федералния резерв в САЩ), то всъщност създава пари, а не ги заема, тъй като покупателната способност се създава от централната банка и не се създават задължения към обществото.


Когато правителството взема заем, средствата се прехвърлят от заемодателя към правителството, като заемодателят разменя парите си срещу държавни ценни книжа. Ефектът е намаляване на ликвидността на заемодателя - неговата власт над паричните средства - в степен, зависеща от естеството на ценните книжа. Намаляването на ликвидността е малко при краткосрочните ценни книжа и най-голямо при непродаваемите и невъзстановими ценни книжа - вид ценни книжа, които рядко се емитират, освен по време на война или други кризи, които създават извънредни финансови ситуации.


Средствата, отпуснати на правителството, почти сигурно идват от спестявания, за разлика например от средствата, платени под формата на по-високи данъци, които е по-вероятно да идват от потреблението. В много страни основните притежатели на държавен дълг всъщност са пенсионните фондове, които инвестират в държавен дълг от името на отделните членове на своите пенсионни схеми. За да плащат по-високи данъци, много хора са принудени да намалят потреблението си, тъй като не разполагат с резерв от спестявания и не могат или не желаят да задлъжнеят; други го правят по свой избор, като се стремят да запазят спестяванията си непокътнати. Кредитирането, от друга страна, е напълно доброволно. Лицето, което купува държавни ценни книжа, няма вероятност да увеличи нормата си на спестяване или да намали потреблението си. Ако държавните заеми повишават пазарния лихвен процент, това може да насърчи насочването на допълнителни средства към спестяване, както и държавните ценни книжа, които предлагат допълнителни атракции - като малки номинални стойности или възможност за обратно изкупуване - които не се притежават от други ценни книжа. Но и двата ефекта като цяло вероятно няма да са от особено значение.


Нетният ефект на държавните заеми върху общите разходи и по този начин върху заетостта и националния доход зависи от влиянието им върху реалните инвестиции - покупката на нови капиталови стоки. В период на безработица, когато спестяванията са налични в по-голямо количество, отколкото е необходимо за инвестиции, държавните заеми не конкурират частните инвестиции, нито ги оскъпяват. На практика правителството усвоява средства, които иначе биха останали неизползвани.


В периодите на пълна заетост ситуацията е значително по-различна. При положение че банките отпускат заеми до размера на резервите си, а реалните инвестиции поемат всички спестявания, държавните заеми ще ограничат частните разходи толкова, колкото и увеличението на данъчното облагане при същите условия.


Държавните заеми са от икономическо значение и в няколко други аспекта. Първо, покупката и продажбата на държавни ценни книжа предоставя на централната банка средство за въздействие върху паричното предлагане, което е от съществено значение за ефективната парична политика. Второ, чрез заемането на средства се избягват неблагоприятните последици, които данъците могат да окажат върху стимулите, особено ако данъците се повишат рязко над нивата, с които хората са свикнали. Трето, вземането на заеми позволява държавните разходи да бъдат по-високи, отколкото би било възможно в противен случай. И накрая, чуждестранните заеми на някои правителства им дават достъп до по-голямо количество чуждестранна валута, което им позволява да финансират вноса на капиталови стоки, необходими за икономическия растеж. Това съображение не засяга високоразвитите страни.


Сподели статията :
'
 

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Моят блогрол - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger