Основи симптоми при заболяване на опорно двигателен апарат

Основен симптом  при заболяване както на ставите, така и на мускулите и на костите при артрозите и шипове. Тя се появява в резултат на натоварване и се успокоява при покой. По изразена е вечер и успокоява при нощният покой. При артритите болката се засилва наличното възпаление и по-силна през нощта. При покой и при събуждане. При подаграта болката е на големият пръст най-често нощем. Внезапно пристъпно начало и много силна болка. Други симптоми

Сутрешна скованост

Основен симптом при ставни заболявания. Наблюдава след продължителен покой. Най-често се явява сутрин след ставане от сън. Продължителна е при възпалително ставни заболявания ( артрити) и краткотрайна при дегеративните. 

Отток

По характерен е за артритите. Отток се наблюдава и при активен възпалителен процес в определена мускулна група, която е с повишена плътност и полезненост при палпация.

Зачервяване на кожата

Зачервяване на кожата над ставата- среща се при подагрозен артрит. При активен бактериален артрит.


Деформация на ставите

 Дължите се на увреждане и деструкция на ставният хрущял и подлежащата кост. Образуване на шипове – остеофити или развитие на анкилози ( напълно обездвижване на става). 


Крепитации – хрущене

Припалпация на ставата в движение. Но могат да се дължат и на неравните ставни повърхност.


Функционално ограничаване

Намалена е подвижността при костни фрактури, мускулни  увреждания, ставни заболявания. Когато е ограничаването на подвижността е плътно и ставата е обездвижена се касае за анкилоза.


Мускулна слабост

 Може да засяга определени групи мускули или цялата скелетна мускулатура.

Мускулна атрофия

Може да бъде  свързана с инактивитет на съответните мускулни групи и намалена трофика. 

Методи на изследване

1- Анамнеза

2- Физикален преглед. Пълен преглед на всички органи и системи , като акцента в върху опорно-двигателната система. 


Оглед – зачервяване, подуване, мануално мускулно тестуване, измерваме обема на движената в коляното – флексия до 90% градуса.

Клинични изследвания: Клинична картина, имат значима стойност за оценка на активността на възпалителните ставни заболявания. При ставните заболявания се изследва също – ревматоидни фактори в серума. 

Източник: http://eu-bloger.eu


 

Необходимост от непрекъснато повишаване на квалификацията и консултиране на специалистите и изискването на пазара на труда

 За пазар на труда говорим, когато има реално търсене и предлагане на труд и цената на труда се предопределя от съотношението между тях. Изграждането на функциониращ пазар на труда е свързано с редица институционални и политически решения.

Институциите на пазара на труда са организации, звена или физически лица, които свързват под една или друга форма търсещите работа (работодателите) и предлагащите труд (трудоспособните лица). Това са главно публичните институции и преди всичко службите по заетостта (бюрата по труда), но и редица звена, които създават условия за нормално функциониране на пазарите на труда чрез посредничество, обучение и квалификация, информиране и др.

Работната сила (икономическо активното население), която включва лицата на 15 и повече навършени години, които влагат или предлагат своя труд за производството на стоки и услуги, потенциално предопределя предлагането на труд на съответните пазари на труд. С други думи икономически активното население се разделя на две големи съвкупности: на такова, което вече работи и на такова, което няма, но търси работа

 Състоянието на всеки пазар на труда се определя от равнището (коефициент) на икономическа активност, заетост и безработица – общо и по отделни социо-професионални групи от населението.  

    Преходът към пазарна иконимика у нас и глобализационните процеси поставиха сериозни предизвикателства към наличието на образование и на професионална квалификация пред всички възрастови групи над 16 год. Преструктурирането на икономиката, съпровождано от закриването на едни отрасли и дейности, както и от възникването на нови такива, предизвиква освобождаването на големи групи работна сила, чиято пригодност за труд в съвременните производствени условия се оказва неадекватнa. Нарастнаха, както възможностите, така и необходимостта за международно и вътрешно движение на работна сила.  Това се проявява още по-силно при съпоставка с бъдещите изисквания към националната работна сила с оглед присъединителните процеси и развиващата се глобализация. Реформата в образованието като цяло и в частност – в професионалното образование и обучение в България, е поставена пред важна задача – да се осигурят такива условия за професионална подготовка, които да дават възможност за непрекъснато поддържане качеството на работната сила и нейната пригодност за заетост в съответствие с изискванията на пазара на труда и икономиката на знанието. 


 

Предимствата на радиоуправляемите играчкиИскате ли да подарите на детето си страхотен подарък? Струва си да му купите играчка с радиоуправление.  Сега те се произвеждат в широка гама - можете да се убедите сами, ако разгледате онлайн богатия асортимент, който производителите предлагат. 

Предимствата на радиоуправляемите играчки са много, но сега ще се спрем на най-важните от тях.

И така, основното предимство е, че всяко дете определено ще хареса подобна модерна играчка.  И още нещо интересно – такъв подарък ще бъде еднакво оценен от децата и тийнейджърите, че и дори от някои възрастни. Със сигурност много от тях едва ли биха имали нещо против да се забавляват с интересен радиоуправляем модел.

Радиоуправляемите играчки не само пленяват, но и играта с тях развива важни умения.  Те учат децата да изграждат логически връзки (действие - реакция). Още едно голямо предимство е, че радиоуправляемите играчки оказват положителен ефект върху концентрацията и скоростта на реакция.

Такъв продукт е отличен начин да отвлечете вниманието на детето от електронните устройства и да го насърчите да играе навън, на чист въздух.   

Какво да вземете предвид при избора на играчка с радиоуправление?

Различните радиоуправляеми играчки се различават по много начини. Когато купувате, обърнете по-сериозно внимание на следните неща:

Тип на радиоуправляемата играчка 

Колите са класика, още повече, че лесно се управляват. Можете да заложите и на радиоуправляеми камиони, специална техника, цистерни и така нататък. Някои от тях имат и допълнителна функционалност. 

Колкото до различните модели радиоуправляеми самолети и хеликоптери, то те са подходящи за по-големите деца, тъй като са малко по-трудни за управление. Ако живеете в близост до езеро, можете да изберете и радиоуправляема лодка.

Клас

Стандартните радиоуправляеми играчки са лесни за управление и не струват скъпо. Могат да се намерят любителски и професионални модели. Последните са реалистично копие на истински превозни средства.

Когато избирате машини, трябва да вземете предвид и тяхната проходимост. Колкото по-големи са колелата, толкова по-добре играчката преодолява препятствията по пътя си.

Функционалност

Функционалността също си заслужава да бъде оценена. Допълнителните опции са предимство – например, контрол на фаровете, способността на багера да повдигне кофата и така нататък.

И накрая, уверете се, че играчката е изработена от здрави и безопасни материали. 
 

Купуването на апартамент с наемател - струва ли си? Страхотна възможност или голям риск?

 Разберете дали си струва да инвестирате в апартамент от съдебен изпълнител. Ако мечтаете за собствен апартамент, но не можете да си позволите заем от няколко десетки години, купуването на имот на търг на съдебен изпълнител може да бъде решението. Цените на такива апартаменти са много атрактивни, но сделката понякога е изложена на висок риск. На какво трябва да обърнете внимание, когато купувате апартамент с наемател?

  Инвестициите в недвижими имоти се считат за едни от най-печелившите и безопасни. Дори ако плановете ви за живот се променят с времето, можете да наемете апартамент и да продължите да печелите от него. Цените на апартаментите на търгове на съдебни изпълнители са дори с 30% по-ниски от пазарната им стойност , което означава, че тези сделки се радват на голям интерес. Трябва обаче да проявявате изключителна предпазливост, когато купувате имот с наемател.

Купуване на апартамент с наемател 

  Търгът на апартамента с наемателя се извършва от съдебния изпълнител. По правило лицето, което живее в помещението, не е изпълнило задълженията си и поради това кредиторът е завел делото в съда, а съдебният изпълнител е поел изпълнението на дълга. Средствата, получени от продажбата на недвижими имоти, се разпределят за погасяване на непогасени задължения и уреждане на разходите по съдебното производство. Процесът на продажба на апартамент с наемател започва със съдия-изпълнител, определящ цената на имота. 

   Следващият етап е обявяването на датата на търга, на което може да присъства всеки, който плати 10% депозит. цени за оценка на недвижими имоти. Следващата стъпка е самият търг. Исканата цена на апартамент с наемател не може да надвишава 3/4 от пазарната стойност на имота. Ако по време на първия търг никой от участниците не реши да закупи помещението, се провежда втори търг. Тогава цената на продадения имот пада до 2/3 от пазарната сума. Ако няма желаещи да купят апартамент по време на втория търг, продажбата се отменя.

Източник: https://creditofiesta.net/ 

Какво е психосоматичната медицинаПсихосоматичната медицина е област на научни изследвания,в която си взаимодействат  факторите на психологичните знания и физиологичните феномени в общата практика и патогенезата на болестите. В по-широк контекст термина се прилага към философките подходи на грижите за пациентите, като се подчертават психологичните аспекти на медицинските грижи. 

Дефинирането на психосоматичната медицина като направление в клиничната медицина утвърждава цялостният и комплексен подход към човека като душа и тяло през позициите на хуманизма в медицината.

Подчертаването на водещото място на психичният фактор за възникване както на психичните, така и на соматичните болести пренасочва усилията на лекарят от лекуване на заболяването към лекуване на болният.

Използването на термина психосоматика датира от ранните година на XIX век.Той се среща в работите на германският психиатър Джоан Кристиан Хенрих и британският психиатър Джон Чарлс Букнил. Но в много силното развитие на психофизиологията и употребата на нейните специфични термини до 1930 г. рядко се среща думата психосоматика.  Фразата „психосоматична медицина” се въвежда от Феликс Дойч през 1922 г.  Хелене Хайднер Дънбар представя термина и дизайна на тази вече легитимна област на научните изследвания. 

Концепцията душа-тяло от древността потвърждава вярването, че тялото се влияе от външните сили.

В праисторическите имена болестите често са били разбирани като различни дяволски сили или въздействия, а по –късно в страните от юдейско-християнската религия се смятало, че болестите са наказание за грях пред Бога. 

В този период са вярвали в целебните сили на молитвите и различни други религиозни ритуали

Преобръщане към интелектуално осветлените подходи в психосоматичната медицина са дали древните гърци. Взаимодействието душа-тяло в било подчертавано от Хипократ, Аристотел, Платон и Сократ. 

Теодор Браун подчертава, че доктрината на „страстта” е основен компонент на класическите и неокласическите теории, които осветляват взаимоотношенията между емоционалните състояния (гняв, страх, радост, любов) и физическите състояния в този период Хипократ представя древната психосоматичната концепция основаваща се на хуморалната теория. Гален валидизира обстоятелството, че емоциите са важни за патогенезата на болестите. Неокласическите идеи за представени в XVII и XVIII век. и повлияни от медицинските теории на Фиедрих Хофман, Жерами Гаиб, Уилиам Хебърдън, Томас Лиргхт, Томас Фаенс, Роберт Биртон. Много учени приемат, че Реде Декарт да полагането на дуализъм душа-тяло като предхождащ развитието на холистичнитя и интегративният модел на психосоматичните взаимоотношения в еволюцията на модерната медицина. Грижливото реализиране на Декартовите идеи разкрива, че той не е „разцепил” регидно душата от тялото,но Браун предлага, че  независимо от това  отрича интеракцията им.

Декарт допуска по логичен път екстензивна връзка между афектните състояния и психосоматичният материал, за да обясни как много аспекти на афективните състояния са първично психосоматични то разбиране на връзката тяло-душа дава възможност да се обяснят много болести анатомична патология,  целуларна патология, биохимичните механизми на болестите на микробиологията.

Психосоматични концепции в модерната медицина и психиатрия могат да бъдат отнесени към повечето виждания на Фреуд (1910г.),  които полага ролята на психологичните фактори като причина и детерминираност на проявените във вид на конверзионни реакции болести например парализа, психогенна слепота. 

Източник: https://razberi.info

 

Технологии на електродинамичния и лентов високоговорител
Електродинамичният високоговорител е най-често срещаният тип високоговорител, използван за възпроизвеждане на баси и средни честоти. 

Електродинамичните високоговорители обикновено са монтирани на заграждения. Това е от съществено значение, за да се избегне акустично късо съединение между предната и задната част на мембраната, което би отменило всички басови честоти. Само няколко високоговорителя използват отворен монтаж за мембранния среден диапазон ... освен това с известен успех.

Най-често срещаната кутия е бас-рефлексът. Принципът е същият като бутилката, в която духате, за да имитирате мъглата. Дължината на отвора, неговата площ и вътрешният обем на заграждението определят резонансна честота. Избирайки внимателно тази честота, в точката, в която басовият говорител започва да губи производителност, можете да удължите басовия му отклик с добра октава. Ефективността също се подобрява с 3 dB. След това кривата пада много по-бързо, отколкото при затворено заграждение.


Затворените заграждения имат леко наклонена крива на реакция. Те представят по-хомогенен звук, с по-дълбок бас, но по-слабо присъстващ, отколкото в бас-рефлексните високоговорители.


Можете също да добавите пасивен високоговорител (конус на бас без батерия или магнит) към затворен товар. Това умножава излъчващата повърхност и намалява резонансната честота на цялото. Днес се използва само за субуфери.

Някои високоговорители използват специални натоварвания за подобряване на басовата реакция: безкрайна линия, задни клаксони, двойни резонатори. Трябва да се помни, че всички тези усилия са оправдани, защото позволяват на високоговорителите да работят възможно най-близо до техния теоретичен идеал.

Формата на кутията влияе на вътрешните отражения. Ето защо високоговорителите често имат дълбоки заграждения, за да минимизират влиянието на отраженията върху мембраната, въпреки наличието на вътрешни амортисьори.


Лентовият говорител

Изобретен в края на 20-те години, той наистина няма да бъде разработен до 70-те години с пускането на пазара на ESS високоговорители. Нов патент (Heil) от 1973 г. позволява изграждането на средночестотен говорител с миларна мембрана. Тази технология не се използва широко. Най-големите лентови системи се намират на високоговорителите Magnepan. Тези отлични високоговорители са много скъпи и трудни за захранване поради ниския и нередовен импеданс.


 

Ролята на мрежите и покривните материали в земеделието
Земеделието е безспорно трудоемко и отговорно начинание, но благодарение на него, имаме непрекъснато продоволствие и изобилие от хранителни продукти. С появата на нови видове покривни материали, с иновативни технически характеристики, голяма част от селскостопанските операции бяха значително опростени и улеснени.


Новите класове материали, могат да бъдат обединени под общото наименование „геоматериали”. За създаването им се използват съвсем нов вид суровини и модерни технологии, което ги прави по-ефективни в земеделската работа, по-устойчиви на климатични и механични въздействия, а също и по-безопасни за реколтата и околната среда.


Суровини и технологии

Суровините, използвани за производство на мрежи и фолиа за земеделието, са предимно влакна и монофиламенти от стабилизирани полимери – полиестер и полипропилен. Пазарът предлага тъкани и нетъкани геосинтетици, които се различават по начина на производство. Тъканите материи се произвеждат чрез обикновено оплитане на полимерни влакна, докато нетъканите се произвеждат чрез термично свързване или иглопробиване.


Геосинтетичните материали, известни още като агротекстил, са се разпространили в няколко направления на селскостопанската индустрия. Първата, най-известна посока е като мулч, превръщайки се в добра алтернатива на материалите, изработени от естествени влакна, юта и памук.


За разлика от органичните материали, синтетичните агротекстили не подлежат на гниене, а същевременно имат висока якост на опън и добра пропускливост на вода и въздух. Те предпазват растенията от ултравиолетова радиация и са ефективни при борбата с плевелите. Второто направление на използване на геосинтетиката е за дренаж на почвата.


Поради високия коефициент на филтрация, материалите ефективно отделят почвените слоеве и предотвратяват заиляването на дренажните системи. Третото направление е използването на агротекстил като покриващ материал за оранжерии и парници.


Различаващи се в различна степен на пропускане на светлина и плътност, мрежите могат да бъдат както слънцезащитни средства, така и пълноценни покривни материи, които предпазват от неблагоприятни атмосферни фактори - градушка, вятър, сняг. Също така геосинтетичните покрития се използват активно в ландшафтните дейности, където служат за подсилване и предотвратяване на ерозията на почвата.


Къде е най-удобно и лесно да ги намерите?

Чрез своя онлайн магазин, фирма Евроагро предлага продукти, предназначени както за селскостопанската индустрия, така и за частни домашни градини. Фирмата разполага с геосинтетични материали и продукти от тях, включително термо екрани и фолиа, използвани в селското стопанство за защита на дървета и храсти от атмосферните влияния.


Термо екраните, изработени от полиетилен HDPE, произведени от TENAX (Италия), се използват за създаване на оптимален микроклимат за растеж и развитие на растенията. Те ефективно защитават култивираните култури от UV лъчение и допринасят за по-равномерно разпределение на светлината в оранжериите.


Предлаганите от компанията засенчващи мрежи, са също ефективни при оформлението на големи оранжерии и предпазването на дървета и лозя от слънчевите лъчи. Продуктите се предлагат с различна плътност (от 35 до 80 g / m2) и различна степен на засенчване (от 25 до 70 процента).


Това позволява на земеделците лесно да избират продукти, подходящи за решаване на специфични проблеми в селскостопанската индустрия. Мрежите против градушка, произведени в Италия от здрави монофилни нишки, имат висока плътност и могат ефективно да устоят на атмосферните влияния, като в същото време осигуряват добро осветление на оранжериите. Производителят гарантира запазването на техническите им характеристики в продължение на 10-15 години.


Agro Spunbond покритията, направени по технологията на spunbond от полипропиленови нишки, са популярни не само сред фермерите и земеделските стопани, но и сред собствениците на извънградски къщи и вили. Важна характеристика на този нов геоматериал е неговата клетъчна структура, той пропуска добре вода, светлина и въздух, допринасяйки за създаването на оптимални парникови условия, нужни за развитието на културите

 
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Моят блогрол - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger