ФОРМИ И ЕВОЛЮЦИЯ НА ПАРИТЕ
Както е казал Френсис Бейкън: "Парите са добър слуга, но лош стопанин." Нека разгледаме по-долу пътят на парите от появата им, до ролята им в настоящето и тенденциите за тяхното бъдеще.


Еволюция и бъдеще на парите

Формите, приемани от парите, са различни за различните общества, които ги използват. Исторически различни обекти са изпълнявали ролята на пари. В по-ранните стадии на икономическото развитие редица стоки са се използвали като разменно средство: добитък, сол, раковини, ценни кожи, метал. Стоковите пари са обекти, които притежават ценност както като потребителско благо, така и като посредник при размяната. Те са материални блага, изпълняващи ролята на пари, но пари, които притежават веществена ценност. В развитието на стоковите пари се наблюдава тенденция към преобладаване на металните пари, особено монети от злато и сребро.

На един по-късен етап от развитието на парите ценността им като пари се отделя от материалната им ценност. Появяват се пари без веществена ценност, или непълноценни пари. Типична форма на непълноценните пари са банкнотите, монетите и безналичните пари, които днес използваме. Първоначално издаването на банкноти е било съпроводено със задължение за обмяната им срещу материални ценности (депозиран благороден метал). По-късно банкнотите притежават само частично покритие, а в последствие изобщо не притежават такова. Съвременните пари притежават ценност, защото паричното им предлагане е ограничено под контрола на централната банка и другите институции, които са отговорни за запазването на доверието към паричната единица.

В своята над пет хилядогодишна история парите са претърпели една забележителна еволюция. Тя преминава през следните етапи, респективно видове пари:

Стокови пари - те са първичният и най-нисш етап от развитието на парите. Те са свързани с натуралната размяна (бартер), при която една стока се обменя срещу друга стока. Бартерната размяна се свързва с големи трудности и ограничения.

- Обикновени стоки

- Метали

- Благородни метали

Златни (и сребърни) пари - златните пари във вид на монети са циркулирали до началото на Първата световна война. Успоредно с тях са циркулирали и сребърни монети. Един от основните проблеми на биметалистичото парично обръщение е било съотношението между стойността на златото и среброто. Характерен за биметализма е закона на Грешам, според който по-лошите сребърни пари изтикват от обръщение по-добрите златни пари. Друг проблем е било разнообразието на монетите, намиращи се в обръщение.

Банкнотите възникват през късното Средновековие. Те са изработени от хартия, нямат собствена стойност, а само представителна такава (представляват определено количество злато) и по желание на притежателя им те винаги могат да бъдат върнати в банката и обменени за съответстващото им количество злато (това ги предпазва от обезценяване).

Парични знаци:

Книжни пари  - те нямат реално стоково обезпечение и неизбежно предизвикват инфлация. Не се обменят за злато в банката. След Втората световна война единствената валута, частично обменяема срещу злато, е бил американският . От 1971г. вече не съществуват банкноти.

Средство за размяна;

1. Емитират се от държавата;

2. Да покрият дефицита в икономиката;

3. Количеството може да бъде безгранично.

4. Не се връщат към органа, който ги е издал;

5. Не са обменяеми;

7.Обезценяват се.

Кредитни или дългови пари -  свързани са и произтичат от депозитната и кредитната дейност на банките. Те също са една от основните причини за инфлацията.

Кредитни пари - те са кредитен документ, според който дадено лице се задължава само или чрез друго лице в определен срок или без срок да заплати определена сума на представителя на кредитния документ.

Още в древни времена всеобщият еквивалент се сраства с една единствена стока, наречена злато. Златните пари във вид на монети са циркулирали до началото на Първата световна война -1914 г., т. е. в продължение на хилядолетия. Успоредно с тях са функционирали и сребърни монети, които са се разменяли в определено съотношение. Един от основните проблеми на биметалистичното парично обръщение е бил именно този за съотношението между стойността на златото и среброто, между златните и сребърните пари, респективно за пропорцията при размяната им.


Сподели статията :
'
 

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Моят блогрол - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger